143. členská aukce numismatického materiálu

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST, z.s.
pobočka v Hradci Králové
pořádá v neděli 17. února 2019
143.
NEVEŘEJNOU AUKCI
NUMISMATICKÉHO MATERIÁLU POUZE PRO
ČLENY ČESKÉ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI
ve Velkém sále Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti – Adalbertinum,
třída ČSA č. p. 300. Od hlavního nádraží ČD linky MHD č. 2, 5 a 6.

Program:
6.30 hodin – otevření sálu a prohlídka materiálu
8.00 hodin – zahájení aukce

POZOR ZMĚNA KONÁNÍ MÍSTA SOBOTNÍ SCHŮZKY!
V sobotu 16. února 2019 od 14:00 hod. se koná mimořádná členská schůze s přátelským posezením v restauraci U Švagerků, Všehrdova ul. 194/6, 300 metrů vpravo od nádražní budovy směrem za poštu č. 2. Při této mimořádné schůzce si návštěvníci mohou prohlédnout materiál z aukce dražený následující den.
Aukce je pořádána podle platného Aukčního řádu ČNS. Dražba po telefonu není umožněna. Zúčastnit se mohou pouze členové ČNS, kteří se prokáží potvrzením o zaplacení členského příspěvku za rok 2018 nebo již 2019.
Členové ČNS zodpovídají za svého případného hosta. Upozorňujeme, že vývoz předmětů do zahraničí podléhá zákonu č. 71/1994 Sb. a kupující si tuto záležitost obstarává sám.
Cenu katalogu (75,- Kč) uhraďte, prosím, výhradně přiloženou poukázkou ve výši 150,- Kč, čímž si zároveň předplatíte katalog podzimní aukce, ve kterém již poukázka nebude vložena. V případě převodu na náš účet u České spořitelny v Hradci Králové opište přesně variabilní symbol z poukázky. Nemíníte-li si aukční katalog ponechat, obratem jej vraťte. Pokud katalog nevrátíte před konáním aukce, budeme požadovat jeho zaplacení.

Písemné limity přijímáme na adrese:
ČNS, pobočka v Hradci Králové
Poštovní přihrádka 391
500 05 Hradec Králové 5

Limity zaslané poštou prosíme zaslat tak, aby nám byly doručeny do pátku 15. února 2019, limity po internetu na adresu: vaclavmikes(at)centrum.cz lze posílat do soboty 16. února 2019 do 15:00 hodin. Limity do korespondenční části aukce se přijímají ještě do 15:00 hodin dne 17. února 2019. Akceptovány budou pouze limity odpovídající Aukčnímu řádu ČNS, čitelné, podepsané, s úplnou adresou včetně PSČ a prohlášením o členství v ČNS s uvedením pobočky. Při podávání limitů je třeba dodržovat stanovené výše příhozů. Vydražené položky budou zaslány na dobírku.
Expediční náklady na jeden limit 130,- Kč. Počet limitovaných položek není omezen.
Reklamace lze uplatnit pouze podle Aukčního řádu ČNS. Platby majitelům budou poukázány po uplynutí reklamační lhůty. Podzimní 144. aukce je naplánována na 20. října 2019. U položek s dosaženou cenou 1000,- Kč a více není dodavateli srážen aukční poplatek.
Vyobrazené položky jsou v seznamu označeny hvězdičkou.
Vyobrazení a grafickou úpravu katalogu včetně obálky provedl Faris Awwad.
Aukční katalog sestavili: Ladislav Tomek s kolektivem členů aukční komise.

KAPITOLY AUKČNÍHO KATALOGU:

Zlato, antické mince, byzantské mince a mince starého Orientu

Mince Čech, Moravy, Slezska, městské ražby, rodové a církevní ražby

Československo, středověké ražby Rakouska, Uher a Sedmihradska

Habsburské početní peníze, medaile a žetony

Habsburské ražby (1526-1918)

Evropské mince a napodobeniny mincí

Mimoevropské státy, literatura, archiválie, cirkuláře, účelová a nouzová platidla, žetony a známky

Papírová platidla

Numismatické medaile a medaile podle míst a autorů

Řády, vyznamenání a odznaky

Korespondenční aukce

Základní informace

Milan B. Autor článku: