Nový výbor pobočky ČNS

Během výroční členské schůze byl zvolen nový výbor pobočky, který setrval prakticky ve stejném složení jako výbor odstupující.

Předseda: Jiří Šretr
Jednatel: Jiří Pípal
Hospodář: Milan Borůvka

Členové výboru (v abecedním pořadí):
Petr Bárta
Martin Foukal
Jan Krementák
Josef Kvasnička
Zdeněk Kvasnička
Václav Mikeš
Zdeněk Nechanický
Ladislav Tomek
Miroslav Žurek

Revizní komise:
Jaroslav Vobořil – předseda RK
Martin Diviš
Jiří Šimáček

Důležitou informací je, že od 1.1.2017 do našich řad přibyli členové zaniklé pobočky ČNS v Kolíně. Do výboru byl proto zvolen Josef Kvasnička, poslední předseda ČNS v Kolíně. Věříme, že se členové kolínské pobočky boudou zapojovat do života a akcí i v královéhradecké pobočce.

ČNS v Hradci Králové měla k 31.12.2016 151 členů. K 18.3.2017 má pobočka 174 členy včetně členů kolínské pobočky.

Základní informace

Milan B. Autor článku: