Upoutávka na podzimní aukci – přidány mince

Na podzimní aukci bude nabízen zajímavý soubor bankovek. Malá ukázka je na obrázcích níže. V dohledné době zveřejníme také ukázku mincí a medailí. Katalog bude vystaven začátkem září.

Z mincí by sběratele mohl zaujmout rychlebská dukát Karla z Münsterberka, vratislavský dukát 1526 Ludvíka Jagellonského s označením nominálu v pražských groších. Dále bude nabízen holandský dukát 1729 z vraku lodi, kdy jen malá část se dostala mezi sběratele, aby pokryla náklady na vyzdvyžení celého nákladu mincí.

Další zajímavostí je široký groš Matyáše Korvína pro Vratislav.

Základní informace

Milan B. Autor článku: