Přednáška Jiřího Šretra: Zlaté mince grošové doby v Evropě

Pobočka ČNS v Hradci Králové pořádá 21.1.2017 schůzku s přednáškou Jiřího Šretra s názvem Zlaté mince grošové doby v Evropě. Bude se jednat o krátký exkurz do historie zlatých ražeb všech evropských zemí. Časový rámec by se nechal s ohraničit obdobím od 13. století do poloviny 16. století.

Základní informace

Milan B. Autor článku: