142. členská aukce – Bohemika, Morava, Slezsko, městské ražby, rodové a církevní ražby, Československo

Aukce je pořádána podle platného Aukčního řádu ČNS. Dražba po telefonu není umožněna. Zúčastnit se mohou pouze členové ČNS, kteří se prokáží potvrzením o zaplacení členského příspěvku za rok 2018. Členové ČNS zodpovídají za svého případného hosta. Upozorňujeme, že vývoz předmětů do zahraničí podléhá zákonu č. 71/1994 Sb. a kupující si tuto záležitost obstarává sám.

Písemné limity přijímáme na adrese: ČNS, pobočka v Hradci Králové

Poštovní přihrádka 391

500 05 Hradec Králové 5

Limity zaslané poštou prosíme zaslat tak, aby nám byly doručeny do pátku 14. září 2018, limity po internetu na adresu: vaclavmikes@centrum.cz lze posílat do soboty 15. září 2018 do 15.00 hodin. Limity do korespondenční části aukce se přijímají ještě do 15.00 hodin dne 16. září 2018. Akceptovány budou pouze limity odpovídající Aukčnímu řádu ČNS, čitelné, podepsané, s úplnou adresou včetně PSČ a prohlášením o členství v ČNS s uvedením pobočky. Při podávání limitů je třeba dodržovat stanovené výše příhozů. Vydražené položky budou zaslány na dobírku. Expediční náklady na jeden limit 130,- Kč. Počet limitovaných položek není omezen.

KapitolaČíslo v kataloguFotoPopispočet kusů a vzácnostzachovalostVyvolávací cena
Bohemika192
Boleslav II. (967-999). Denár, opis zleva doprava. Cach 137, naprasklý, drobně vylomený1/115000
Bohemika193Břetislav I. (1037-1055). Denár, varianta v opise. Cach 300, zprohýbán, nedoražen-1/27500
Bohemika194Denár, Cach 3160/05000
Bohemika195Vratislav II. (1061-1092). Denár, Cach 354, var. úzká koruna1/1900
Bohemika196Bořivoj II. (1100-1107). Denár, Cach 422, krásně doražený obraz1/17000
Bohemika197Denár, Cach 423, hluboká ražba0/05000
Bohemika198Vladislav I. (1109-1118). Denár Cach 539a, nep. nedor, patina-1/-12600
Bohemika199Denár, Cach 552, část opisu nedor.1/12800
Bohemika200Denár, Cach 556, část opisu nedor., nově připisován Vladislavu II.1/11400
Bohemika201Denár, Cach 557, nedor.-1/-11500
Bohemika202Vladislav II. (1140-1174). Denár, Cach 587, knížecí vláda, opisy zčásti vyraženy1/-11800
Bohemika203Denár, Cach 608, nedoražený-1/-12600
Bohemika204Soběslav II. (1173-1178). Denár, Cach 619, lehce nedor.-1/-12000
Bohemika205Bedřich (1178-1189). Denár, Cach 623, opisy nevyraženy, oblouček nad hlavou kněžny1/13200
Bohemika206Denár, Cach 627, var. s tečkami vedle hlavy, opisy nedor.-1/-12600
Bohemika207Denár, Cach 628, lehce nedor., opisy nedor.1/13400
Bohemika208Přemysl Otakar I. (1197-1230). Denár, Cach 659, nedoražen, opisy nevyraženy-1/11300
Bohemika209
Václav I. (1230-1253). Velký brakteát. Cach 706 (průměr 42 mm), nepatrné hrany, patina218000
Bohemika210Přemysl Otakar II. (1253-1278). Brakteát. Cach 987. prasklý21100
Bohemika211
Václav II. (1283-1305). Pražský groš, Smolík 1, lehce nedor. opis-1/-11300
Bohemika212
Pražský groš, Smolík 2, lehce okr.1/11200
Bohemika213Pražský groš, Smolík 2, nedoražen-1/-11200
Bohemika214Pražský groš, Smolík 2, na reverzu drobně koroze, tmavá patina0/12400
Bohemika215Jan Lucemburský (1310-1346). Pražský groš, blíže neurčen, exentrický nedoražený2/2500
Bohemika216Pražský groš, Smolík 6, dr. kor, patina2/21000
Bohemika217Karel IV. (1346-1378). Pražský groš. Veselý 3, Pinta III.a/1.vada razidla, nep. nedor., nep.škr.-1/2500
Bohemika218Pražský groš, blíže neurčený, nedoražený, excentrický2/2600
Bohemika219Haléř se lvem a orlicí (období hledání lacinější mince). Mince grošové doby. Nech. 17R3/21800
Bohemika220Václav IV. (1378-1419). Pražský groš, blíže neurčený. prasklý střížek, dr. koroze.-2/3200
Bohemika221Pražský groš, blíže neurčený, excentr., nedor.-2/-2240
Bohemika222Pražský groš, blíže neurčený, 1/2 nedoražena-2/-2120
Bohemika223Pražský groš, blíže neurčený, nedoražené10 ks4/4750
Bohemika224Pražský groš, blíže neurčený, nedoražené, patina, prohnuté5 ks200
Bohemika225Pražský groš, blíže neurčený, nedor. excentr.2/2260
Bohemika226Pražský groš, blíže neurčený, nedor.-2/3120
Bohemika227Jednostranný peníz se lvem a čtyřrázem, Nechanický 26, dr. nedoražen-1360
Bohemika228Doba husitská (1419-36). Peníz se lvem a čtyřrázem, po r. 1420. zelená patina-2400
Bohemika229Peníz se lvem a čtyřrázem, po r. 1422. (obraz lva zmenšen čtyřrázem)2/-200
Bohemika230Mezivládí (1439-52). Kruhový peníz se lvem Kutná Hora. Rad.- 1/11. dr. naprask. okraj.1/-240
Bohemika231Měděný flútek se čtyřrázem, koroze3200
Bohemika232Ladislav Pohrobek (1453-1457). Jednostranný kruhový peníz se lvem (4+4), ražený z obou stran, dr. nedoraženyR-1/31200
Bohemika233Jiří z Poděbrad (1458-1471). Kruhový peníz se lvem. Rad. I/22-1/1150
Bohemika234Kruhový peníz se lvem z let 1460-1468. Rad. I/212/-90
Bohemika235Kruhový peníz se lvem bez čtyřrázu3 ks1 až 2140
Bohemika236Jednostranný kruhový peníz se lvem v perlovci, Nech.-45, dr. nedoražen-1800
Bohemika237Vladislav II. Jagellonský (1471-1516). Pražský groš, Hásková X.c/1, nedoražen-1/-1400
Bohemika238Pražský groš, Hásková XVI.a/1 nedoražen-1/-1500
Bohemika239Pražský groš, Hásková XV.b/4, dvojráz, nedoražen2/-1400
Bohemika240Pražský groš. Hás.- XXI.b/3. nep.excentr., nep. ned.1/-1600
Bohemika241Pražský groš, Hásková XXIV, rozdělovací znaménka dva kroužky, po obou stranách koruny tečka, nedoražen2/26000
Bohemika242Pražský groš, Smolík 8, nedoražen2/-2320
Bohemika243Pražský groš, Smolík 16, částečně nedoražen2/2320
Bohemika244Pražský groš, Smolík 17, částečně nedoražen, naprasklý okraj-2/-2320
Bohemika245Pražský groš, Smolík 17, nedoražen2/2320
Bohemika246Pražský groš, Smolík 17, částečně nedoražen2/2320
Bohemika247Pražský groš, blíže neurčený, nedoražen2/2320
Bohemika248Pražský groš, blíže neurčený, nedoražen-1/-1800
Bohemika249Pražský groš, blíže neurčený, nedoražené2 ks2/-2650
Bohemika250Pražský groš, blíže neurčený, nedoražené2 ks2/3600
Bohemika251Bílý peníz jednostranný (vylomený okraj), Sasko trojník 1547, neidentifikovaná mince 1 ks3 ks80
Bohemika252Ludvík I. (1516-1526). Pražský groš Jáchymov se šlikovským štítkem. Smolík 1, NL 2016 I.a/1. patinaRR2/-150000
Bohemika253Bílý peníz Kutná Hora. Smolík 115/1-1/1150
Bohemika254Bílý peníz jednostranný 2ks, FJI 6 krejcar 1849A3 ks80
Bohemika255Malý peníz dobové falzum. Nechanický jako 63F21000
Česká Falc256Václav IV. (1378-1419). Fenik. Typ poprsí s liliovou korunou bez hradby / poprsí mezi pilíři, blíže neurčen, nedoražen2/21600
Morava, Slezsko a města257Vratislav Brněnský (1123-1129 a 1130-1156). Denár VP-228, silně nedoražen2/22800
Morava, Slezsko a města258Morava. Nepřiděleno, 40. léta 12. stol. , VP 229, nedor.3 ks2/-21000
Morava, Slezsko a města259Brno. Markrabská a městská mincovna z let 1435-1452, haléř se čtyřrázem, Sejbal jako 322-327, 0,223gR2800
Morava, Slezsko a města260Čtyřhranný peníz s prsním štítkem, Sejbal jako 322-326, dr. naprasklý-1240
Morava, Slezsko a města261Jihlava po roce 1452, peníz s orlicí a prsním štítkem tvaru I, dr. nedoražen-1280
Morava, Slezsko a města262Slezsko. Münsterberg, Půta z Častolovic (1429-1453). Haléř lev / orlice Rad.: 2, dr. nedoražen1/1700
Morava, Slezsko a města263Würtemberg - Olešnice, Sylvius Friedrich (1664-1697). VI krejcar 1674 SP, SJ 22950/01400
Morava, Slezsko a města2643 krejcar 1675 SP, SJ 23030/01400
Morava, Slezsko a města265Christian Ulrich (1668-1704). Grešle 1680, SA 2681/1200
Morava, Slezsko a města266Olešnice. Biskup Konrád. Haléř z let 1430-40, lehce exc.1/-1300
Morava, Slezsko a města267Ludvík I. Jagellonský (1516-1526). 1/2 groše pro Svídnici 1524, 25, 263 ks1 až 2150
Morava, Slezsko a města268Lehnice-Břeh. Luisa z Anhaltu (1673-1674). Grešle 1673 CB, nepatrně prohnutý, nepatrně nedoražen2/2100
Morava, Slezsko a města269Svídnice, město. Brakteátový haléř (kančí hlava). SJ 95. Kop. 8697. částeč. vylomený (cca 1/4)2/-160
Rodové ražby270Diepholz, Konrád VIII. (1510-1514). Fenik jednostranný, Schulten 741, Engelke 52, napodobenina bílého penízku Vladislava II. Jagellonského, nedoražen-12000
Rodové ražby271Arcivévoda Ferdinand Karel Antonín (1754-1806). Medaile na ustav. generálního guvernéra v Lombardsku 1780. Poprsí zpředu, opis / boží oko nad Zemí, cín 45mm, drobné úhozy, autor: Wideman-1/11400
Rodové ražby272Lobkowicz, Josef Maxmilián. 20 krejcar 1794, Polívka 96, raženo 1300 ksRR-1/14000
Církevní ražby273Čechy. Upomínka na svěcení chrámu páně sv. Prokopa v Bráníku 22.09.1901 / kostel, opis "Pane zůstaň s námi". Sign. Pichl. Cín 32 mm, pův. ouško. dr. hr.-1/2140
Církevní ražby274Štěpán kard. Trochta 1905-1974, portrét zepředu / velký kardinálský znak s kloboukem, heslo: "Práce-oběť-láska", nápis Ústřední duchovní rádce Junáka. Sign. LJ. Bílý kov patinovaný 79x60 mm1/1420
Církevní ražby275ČR. Svatá Ludmila, poprsí zepředu, opis / Madona s Ježíškem, opis: výročí 2000 let od narození Ježiše Krista Ag (20,14 g) 40 mmPROOF460
Církevní ražby276Sv. Anežka Česká - Patronka charity. Jednostranný bronz 59,5 mm1/-120
Církevní ražby277Hradec Králové. 300 let barokní kaple sv. Klimenta 1717 - 2017. Historické budovy, sv. Kliment, opis / erb biskupa Jana Adama z Mitrovic, opisy. Sign. Soušek. Ag 0,999 lesklá 27 mm.0/0200
Církevní ražby278300 let barokní kaple sv. Klimenta 1717 - 2017. Historické budovy, sv. Kliment, opis / erb biskupa Jana Adama z Mitrovic, opisy. Sign. Soušek. Ag 0,999 patin. 27 mm.0/0200
Církevní ražby279300 let barokní kaple sv. Klimenta 1717 - 2017. Historické budovy, sv. Kliment, opis / erb biskupa Jana Adama z Mitrovic, opisy. Sign. Soušek. Cu klipa patin. 32x32 mm.0/0200
Církevní ražby280300 let barokní kaple sv. Klimenta 1717 - 2017. Historické budovy, sv Klimenta, opis / erb biskupa Jana Adama z Mitrovic, opisy. Sign. Soušek. Cu patin. 27,5 mm.0/0100
Církevní ražby281300 let barokní kaple sv. Klimenta 1717 - 2017. Historické budovy, sv. Klimentq, opis / erb biskupa Jana Adama z Mitrovic, opisy. Sign. Soušek. Cín 27 mm patin.0/0100
Církevní ražby282Velehrad - památka na 1000 let příchodu věrozvěstů Methoda a Cyrila 863-1863, železný kříž. 70x48mm s popisem, ouško a očko1/1120
Církevní ražby283Olomouc - biskupství. Karel II. z Lichtenštejna (1664-1695). 3 krejcary 1670, S-V 326-G4/C3, v opisu REGIAE ligatura, zcela nepatrná vada materiálu0/0700
Církevní ražby2843 krejcar 1670, Kroměříž2/-1360
Církevní ražby285Salzburg - arcibiskupství, Matyáš Lang Welenburg (1519-1540). 1/2 fenik 1527, Zöttl 341, nedoraženR-2/-3240
Církevní ražby286Arnošt Bavorský (1540-1554). 2 fenik 1551 Šmerda D/17 nep. nedor2100
Církevní ražby287J. J. Belasi (1560-1586). 2 fenik 1563(?) Šmerda D/17, nedor, nep. naprasklá hrana280
Církevní ražby2882 fenik 1561, oba typy, prohoz. erby. Zöttl 719, 721. Probszt 625, 627.2 ks-1až 2120
Církevní ražby289Wolf Dietrich von Raitenau (1587-1612). Fenik b.l., WT, Zöttl typ 6, drobně nedoražen1280
Církevní ražby2902 fenik (15)90. Zöttl 1018/1. Probszt 859a1/-120
Církevní ražby291Paris Lodron (1619-1653). Tolar 1644. Zöttl 1495, Probszt 1223. nep.st. kor.-1/-16000
Církevní ražby292
1/2 tolar 1628 na vysvěcení dómu. Zöttl 1438/5a, Šm.32A/11. m. o.1/-12200
Církevní ražby293Franz Anton Harrach (1709-1727). Batzen (4 krejcar) 1719, Zöttl 24580/0500
Církevní ražby294Hieronymus Colloredo (1772-1803). 20 krejcar 1779 M, Zöttl 3269, nep. škry.1/1200
Církevní ražby295Arcivév. Ferdinand (1803-1806). 1 krejcar 1805. Zöttl 3426/1a, bez sign. Probszt 2620.-1/1200
Církevní ražby2962 feniky od roku 1525 až 1583. Blíže neurčené28 ks1 až -22800
Církevní ražby297Belgie - Lutych. Josef Clemens von Bayern, princ biskup v Lutychu (1694-1723). Patagon 1696-1/-1600
Církevní ražby298Francie. Rochefoucault. Arcibiskup Fred. Hyer. de Royb. Intronizační medaile. Poprsí arcibiskupa zprava, opis / arcibiskup. znak, 1729. Bronz 31,5 mm2/2200
Církevní ražby299Kolmar. Bisk. Andre Raess. Intronizační medaile 1866. Znaky pod kardinálským kloboukem, opis / mnohořádkový nápis. Bronz 37 mm1/1260
Církevní ražby300Itálie. Savonarola Girolamo. Poprsí v kápi zleva. Bronz, litá dutá plaketa 67 mm, tmavá patina-1190
Církevní ražby301Německo. Křestní medaile (18. stol.). Sv. Jan Křtitel, opis, 9řádkový nápis švabachem. Ag (4,55 g) 27 mm. nálitek na hr.1/1600
Církevní ražby302Ostřihom - arcibiskupství. Alexandr Rudnay (1819-1831). Založení nadace nového dómu. Poprsí doprava, opis / 1822, 14řádkový nápis. Sign. Lang. Ag (13,07 g) 30 mm0/02800
Církevní ražby303Vatikán. Clement XII. (1730-1740). 1/2 piastr b.l. KM-801. dr. hr., m.o.?2/-2750
Církevní ražby3041/2 scudo 1774. KM-1209. dr. hr., m. o.2/-2650
Církevní ražby305Pius VI. (1775-1799). Quattrino 1778 Bologna. KM-268/285.2/2190
Církevní ražby306Quattrino 1795 Bologna. KM-320. excentr., zvlněn2/2170
Církevní ražby307Ježíš Kristus, pozlacená s křížem v rukou, nápis: JESUS / 12 apoštolů a jejich jména. Bronz postř. 50 mm, plexi pouzdroPROOF140
Církevní ražby308Benedict XVI. Barevný obrázek papeže vedle chrámu sv. Petra, 19.IV.2005/ Kristus na kříži, znaky 4 papežů, opis "CIVITAS VATICANA". Bronz pozlac. 70 mm, plexi pouzdroPROOF190
Církevní ražby309Leo XIII. V jubilejním roce 1900, poprsí papeže zleva, opis / Kristus a 2 andělé, opis. Sign. Giorgi. Sn 41 mm. na hr. dírka po závěsu, dr. hr., nep. škr.1/1190
Církevní ražby310Pius XI. Poprsí papeže zprava, opis / scéna svěcení pomníku - skupina duchovních, opis + ANNO JVBILAEI ROME MCMXXV. Al 33 mm, původní ouško.-1/1130
Církevní ražby311Jan Pavel II. Na barevném obrázku / znak Vatikánu, nápis STATUS VATICANUS. Postříbřená medaile 40 mm. Plexi pouzdroPROOF130
Církevní ražby312Svatý Petr, poprsí mírně zprava, pečeť, opis / obrazy 12 svatých patronů, nápis "SANCTI PATRONI". Pozlac. bronz 50 mm. Plexi pouzdroPROOF140
Církevní ražby313Vánoční medaile - Betlém, nápis: The Gift of Christmas, hvězda s bílým kamínkem / Svatá rodina, nápis: The Birth of Christ. Pozlac. bronz 40 mm. Plexi poudroPROOF130
Církevní ražby314Würzburg biskupství. Adolf Fridrich. 20 kreutzer 1776 MP. patina, dr.hr., nep.kor.2/2300
Církevní ražby315Ostatní - svátostky. Polsko, svátostka sv. Roch / sv. Rozálie. Ag ovál 17x10 mm, ouško, punc1/-1130
Církevní ražby316Křížek s krucifixem z b. k., čtyři svátostky s Pannou Marií z Al a medaile Jana Pavla II. na rubu s Czenstochowskou Pannou Marií, b.k. průměr 35 mm6 ks1/160
Církevní ražby317Francie, křestní medaile 1856. Dvojportrét rodičů / busta dítěte, letopočet. Sign. Caqvé. Ag (1,996 g) 15,5 mm1/1500
Církevní ražby318Slovinsko Veldes (Bled). Pohled na kostel, pozadí hory, opis. Postříbřený ovál 29x20 mm, ražené ouško0/050
Československo, Česko, Slovensko319Československo 1918-39. 5 Kč 1926, nep. škr.0/0500
Československo, Česko, Slovensko3205 Kč 1932. vlas. šk., nep. hr.1/1130
Československo, Česko, Slovensko321Slovensko 1939-1944. 20 haléř 1942. Cu. nep. hr.0/1400
Československo, Česko, SlovenskoČeskoslovensko 1953-89.
Československo, Česko, Slovensko322500 Kčs 1983 Národní divadlo. původní etue, plombaPROOF1500
Československo, Česko, Slovensko323500 Kčs 1987 Josef Lada. původní etue, bez plombyPROOF1500
Československo, Česko, Slovensko324500 Kčs 1988 Matice Slovenská. původní etue, plombaPROOF1500
Československo, Česko, Slovensko325500 Kčs 1988 Čsl. Federace. původní etue, plombaPROOF1500
Československo, Česko, Slovensko326500 Kčs 1992 J. A. Komenský. původní etue, plombaPROOF1500
Československo, Česko, Slovensko327100 Kčs 1980 Spartakiáda. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko328100 Kčs 1983 J.Hašek. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko329100 Kčs 1983 Národní divadlo. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko330100 Kčs 1983 Národní divadlo. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko331100 Kčs 1983 K. Marx. původní etue, bez plombyPROOF300
Československo, Česko, Slovensko332100 Kčs 1983 S. Chaloupka. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko333100 Kčs 1983 J. Hašek. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko334100 Kčs 1984 A. Zápotocký. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko335100 Kčs 1984 M. Bel. původní etue, plomba. část. patinaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko336100 Kčs 1984 Jan Neruda. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko337100 Kčs 1985 Martin Kukučín. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko338100 Kčs 1985 Helsinky. původní etue, plomba. část. patinaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko339100 Kčs 1985 P. Brandl. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko340100 Kčs 1985 J. Hollý. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko341100 Kčs 1985 lední hokej. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko342100 Kčs 1986 K. H. Mácha. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko343100 Kčs 1987 Banická akademia. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko344100 Kčs 1988 M. Benka. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko345100 Kčs 1988 výstava Praga 88. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko346100 Kčs 1988 výstava Praga 88. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko347100 Kčs 1989 17. listopad. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko348100 Kčs 1990 K. Čapek. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko349100 Kčs 1990 B. Martinů. původní etue, plombaPROOF500
Československo, Česko, Slovensko350100 Kčs 1990 Jan Kupecký. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko351100 Kčs 1990 Velká Pardubická. původní etue, bez plombyPROOF500
Československo, Česko, Slovensko352100 Kčs 1990 Velká Pardubická. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko353100 Kčs 1991 Stavovské divadlo. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko354100 Kčs 1991 A. Dvořák. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko355100 Kčs 1991 A. Dvořák. původní etue, plombaPROOF500
Československo, Česko, Slovensko356100 Kčs 1991 W. A. Mozart. původní etue, plombaPROOF500
Československo, Česko, Slovensko357100 Kčs 1992 Lidice - Ležáky. původní etue, plombaPROOF500
Československo, Česko, Slovensko358100 Kčs 1992 Moravské zemské muzeum Brno. původní etue, plombaPROOF500
Československo, Česko, Slovensko359100 Kčs 1993 Strahovský klášter, původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko360100 Kčs 1993 Muzealná spoločnosť. původní etue, plombaPROOF300
Československo, Česko, Slovensko36150 Kčs 1990 sv. Anežka. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko36250 Kčs 1991 parník Bohemia. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko36350 Kčs 1991 K.Vary. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko36450 Kčs 1991 Piešťany. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko36550 Kčs 1988, Jánošík. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko36650 Kčs 1987 kůň Převalského. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko36750 Kčs 1986 Telč. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko36850 Kčs 1986 Praha. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko36950 Kčs 1986 Český Krumlov. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko37050 Kčs 1986 Bratislava. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko37150 Kčs 1986 Levoča. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko37250 Kčs 1989 železnice Břeclav - Brno. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko37350 Kčs 1991 Mariánské Lázně. původní etue, plombaPROOF400
Československo, Česko, Slovensko37425 Kčs 1969 SNP - Plameny0/02000
Československo, Česko, Slovensko37525 Kčs 1969 SNP - Plameny, dr. rysky0/01500
Československo, Česko, Slovensko37610, 25 Kčs 1954 SNP2 ks0 až 1180
Československo, Česko, Slovensko37710, 25, 50, 100 Kčs 1955 osvobození4 ks0 až 11400
Československo, Česko, Slovensko378Sada oběžných mincí 1980, celkem 7 mincí, plastový obal s vlaječkou0/0110
Československo, Česko, Slovensko379Sada oběžných mincí ČSSR 1986, orig. obal (nep. poškozen a umazán)0/01400
Československo, Česko, Slovensko380Sada oběžných mincí ČSSR 1986, orig. obal (nep. poškozen)0/01500
Československo, Česko, Slovensko381Kolařský. J. V. Myslbek, 1872 -1972. hlava zprava, medaile, "sochařství" / český znak, most, opis Československo. Ag medaile 38mm, etue s plombou. Medaile k 100. výročí - někdy uváděno jako nevydané mince 100 KčPROOF2000
Československo, Česko, Slovensko382Peter. Andrej Sládkovič, 1872 - 1972. poprsí mírně zprava / český znak a most. Ag medaile 38 mm, etue s plombou. Medaile k 100. výročí - někdy uváděno jako nevydané mince 100 KčPROOF2000
Československo, Česko, Slovensko383100 Kčs 1990 1. máj. punc SBČS - punc 500. původní etue, bez plombyRPROOF7000
Československo, Česko, Slovensko384100 Kčs 1990 Velká Pardubická. punc SBČS - punc 500. původní etue, bez plombyRPROOF7000
Československo, Česko, Slovensko38520 haléřů 1995 Hamburk, drobné rysky0/1400