144. členská aukce – Čechy, Morava, Slezsko a městské ražby

Aukce je pořádána podle platného Aukčního řádu ČNS. Dražba po telefonu není umožněna. Zúčastnit se mohou pouze členové ČNS, kteří se prokáží potvrzením o zaplacení členského příspěvku za rok 2019. Členové ČNS zodpovídají za svého případného hosta. Upozorňujeme, že vývoz předmětů do zahraničí podléhá zákonu č. 71/1994 Sb. a kupující si tuto záležitost obstarává sám.

Písemné limity přijímáme na adrese:                          

ČNS, pobočka v Hradci Králové

Poštovní přihrádka 391

500 05 Hradec Králové 5

Limity zaslané poštou prosíme zaslat tak, aby nám byly doručeny nejpozději v pátek 18. října 2019, limity po internetu na adresu: vaclavmikes@centrum.cz lze posílat do soboty 19. října 2019 do 15.00 hodin. Limity do korespondenční části aukce se přijímají ještě do 15.00 hodin dne 20. října 2019. Akceptovány budou pouze limity odpovídající Aukčnímu řádu ČNS, čitelné, podepsané, s úplnou adresou včetně PSČ a prohlášením o členství v ČNS s uvedením pobočky. Při podávání limitů je třeba dodržovat stanovené výše příhozů. Vydražené položky budou zaslány na dobírku. Expediční náklady na jeden limit 130,- Kč. Počet limitovaných položek není omezen.

Kapitolač. v katalogufotoPopispočet kszachovalostvolačka
Čechy99.Boleslav II. (967-999). Denár. Cach-137. pouze 1/2 mince1/1800
Čechy100.width=199"
Jaromír (1004-12, 33-34). Denár. Cach-263 var. (opis na lícní straně). patinaRR1/175000
Čechy101.width=199"
Oldřich (1012-34). Denár. Cach-285. část. olám. okraj1/13000
Čechy102.width=199"
Denár. Cach-285. slepen ze 2 dílů-1/-1500
Čechy103.width=199"
Denár. Cach-294 var. (opis)1/18000
Čechy104.width=199"
Vratislav II. (1061-92). Denár. Cach 354, různé var. lehce nedor.3 ks1/12800
Čechy105.width=199"
Bořivoj II. (1100-1110). Denár. Cach-419. nedor.-1/22200
Čechy106.width=199"
1/2 denár (0,31 g). Cach-419. část. neodr.2/21200
Čechy107.width=199"
Denár. Cach-422. luxusní zachovalostR0/07000
Čechy108.width=199"
Denár. Cach-423. lehce nedor.1/13600
Čechy109.width=199"
Vladislav I. (1109-18, 1120-25). Denár. Cach-556 obraz. var. lehce nedor.2 ks1/-11900
Čechy110.width=199"
Denár. Cach-557. lehce nedor.-1/-11500
Čechy111.width=199"
Soběslav I. (1125-40). Denár. Cach-577 var. nedor., opisy nevyraž.2/-12000
Čechy112.width=199"
Soběslav II. (11173-79). Denár. Cach-618. lehce nedor.1/-14600
Čechy113.width=199"
Denár. Cach-619. lehce nedor.1/-12600
Čechy114.width=199"
Bedřich (1173, 1179-81, 1182-89). Denár (z dobrého stříbra). Cach-627. lehce nedor.-1/-12800
Čechy115.width=199"
Přemysl I. (1198-1230). Denár. Cach-661. opis nevyražen1/11800
Čechy116.Václav II. (1283-1503). Střední brakteát. Cach-jako 856 ?. část. vylom. okraj, patina, dr. kor.3950
Čechy117.width=199"
Střední brakteát. Cach-872. naprask., část. olám. okraj, pomačkaný-21700
Čechy118.width=199"
Pražský groš. Sm.-1. n. kor.-1/-12400
Čechy119.width=199"
Pražský groš. Sm.-20/03000
Čechy120.Parvus. Sm.-1. nedor., excentr., škr.2/-2280
Čechy121.Jan Lucemburský (1310-46). Pražský groš. Cast.-I/1-1/-1650
Čechy122.width=199"
Pražský groš z let cca 1327-40. Cast.-VI/362/1600
Čechy123.width=199"
Pražský groš, rubní děl. zn. lilie ze 3 kuliček. Cast.-VI/36. nedor.-1/-1800
Čechy124.width=199"
Pražský groš, krásný lev. Cast.-VIII/47. nedor. opisy-1/1700
Čechy125.Parvus. Sm.-jako 1. dr. excentr.2/2200
Čechy126.Parvus, blíže neurč. naprask., nedor.-2/-2180
Čechy127.Parvus, blíže neurč. (možná Karel IV.). Nech.-jako 7(13). nedor., excentr., nečitelný opis3/3600
Čechy128.Karel IV. (1346-78). Pražský groš, blíže neurč. dr. nedor.-1/2200
Čechy129.Pražský groš. Veselý-2. n. naprask. okraj-1/-1500
Čechy130.width=199"
Pražský groš. Veselý-3-1/1500
Čechy131.width=199"
Pražský groš. Pinta-IIIa/1. excentr., okr.-1/-1600
Čechy132.Pražský groš, zn. lilie, blíže neurč.2/260
Čechy133.Pražský groš, zn. lilie, blíže neurč. nedor.2/260
Čechy134.Pražský groš, křížkový typ, blíže neurč. nedor.-2/-260
Čechy135.Václav IV. (1378-1419). Pražský groš, blíže neurč.13 ks600
Čechy136.Pražský groš. Veselý-var. II A2 (?). nedor.2/-1600
Čechy137.Pražský groš, blíže neurč. část. nedor.2/2600
Čechy138.width=199"
Pražský groš, blíže neurč. nedor. vnější opisy, jinak stopy lesku v ploše-1/-1700
Čechy139.width=199"
Pražský groš, blíže neurč. nedor.-1/-1300
Čechy140.width=199"
Pražský groš, blíže neurč. nedor.-1/-1300
Čechy141.width=199"
Pražský groš, blíže neurč. nedor., lehce naprask. ražbou-1/-1300
Čechy142.Peníz se lvem a čtyřrázem. Cast.-41. část. olámám1100
Čechy143.width=199"
Peníz se lvem a čtyřrázem-1300
Čechy144.width=199"
Peníz se lvem a čtyřrázem-1280
Čechy145.Husité (1419-36). Flůtek - neražený střížek se čtyřrázem. dr. kor., n. naprask.2200
Čechy146.Flůtek z let 1421-22. Cast.-str. 166. nedor., excentr., patina-2200
Čechy147.Peníz se lvem a čtyřrázem. Cast.-51. naprask., patina-2200
Čechy148.Peníz se lvem a čtyřrázem, K. Hora. dr. naprask.-1200
Čechy149.Peníz se lvem a čtyřrázem, nezvyklá kresba lva, minc. ??. dr. olám. okraj-2120
Čechy150.Čechy, měnová reforma okolo r. 1450. Kruhový peníz se lvem. Rad.-I/11. excentr.-1500
Čechy151.Kruhový peníz se lvem. Rad.-I/11. n. nedor.2100
Čechy152.Ladislav Pohrobek (1453-58). Kruhový peníz se lvem. Rad.-I/16. část. nedor.-1250
Čechy153.Jiří z Poděbrad (1458-71). Tlustý pražský groš - KOPIE (8,28 g), var. kterou Sm. neuvádí (originál prodán v aukci ČNS HK č. 118). patina2/-1200
Čechy154.width=199"
Pražský groš, blíže neurč. n. naprask. hr.-1/-11500
Čechy155.Kruhový peníz se lvem z let 1458-68. Rad.-I/211200
Čechy156.Kruhový peníz se lvem. Rad.-I/221200
Čechy157.Kruhový peníz se lvem. Rad.-I/22. patina1120
Čechy158.Kruhový peníz se lvem v perlovci (měnová reforma r. 1469). Cast.-75. n. nedor.2400
Čechy159.width=199"
Kruhový haléř s korunkou. Rad.-I/25, Nech.-40a, Cast.-79. n. excentr.-11600
Čechy160.width=199"
Vladislav II. (1471-1516). Pražský groš. Hás.-XXI.C/2. n. nedor.-1/1900
Čechy161.Pražský groš, blíže neurč. nedor.2/2200
Čechy162.Pražský groš, blíže neurč. lehce nedor.1/-1260
Čechy163.width=199"
Pražský groš, blíže neurč.-1/-1700
Čechy164.width=199"
Pražský groš, blíže neurč.-1/-1700
Čechy165.Bílý peníz dvoustr. Sm.-2, Nech.-51. n. nedor.-1/2500
Čechy166.Bílý peníz jednostr., K. Hora. Sm.-10, Šůla-C/1. n. nedor.-1100
Čechy167.Bílý peníz jednostr., K. Hora. Sm.-86, Šůla-C/50. část. nedor.-1100
Čechy168.Ludvík I. (1516-26). Bílý peníz jednostr., K. Hora. Sm.-6. n. excentr.-1140
Česká Falc169.width=199"
Václav IV. (1378-1400). Fenik se čtyřrázem, typ s liliovou korunou mezi E - W. Nech.-XXXII var. nedor., excentr,2/21300
Morava, Slezsko a města170.width=199"
Vladislav I., kníže olomoucký (1110-13). Denár. Cach-532 var., opisy nevyraženy2/-1600
Morava, Slezsko a města171.Denár. Cach-532 (2 hvězdičky napravo). nedor.-2/-2650
Morava, Slezsko a města172.width=199"
Vratislav Brněnský (1123-29, 1130-56). Denár se sv. Petrem. VP-228. nedor.-1/-11200
Morava, Slezsko a města173.width=199"
Vladislav, syn Soběslava (1137-40) nebo Vladislav II. (1161). Denár. Šmerda-426. opis nevyražen, dr. kor.2/1600
Morava, Slezsko a města174.width=199"
Nepřiděleno. Denár na II. kříž. výpravu 1147-48. VP-229. nedor.5 ks2 až 31200
Morava, Slezsko a města175.width=199"
Denár na II. kříž. výpravu 1147-48. Cach-532. nedor.-1/-11100
Morava, Slezsko a města176.width=199"
Přemysl, markrabě moravský (1228-39). Denár. Cach-894. část.olám. okraj, část. nedor.R2/-21100
Morava, Slezsko a města177.width=199"
Vladislav III. (1246-47). Denár. Cach-896. nedor., excentr.2/21400
Morava, Slezsko a města178.Přemysl Otakar, markrabě moravský (1247-53). Denár. Cach-898. z 1/2 nedor.2/2800
Morava, Slezsko a města179.Přemysl II. (1253-78). Střední brakteát. Cach-987. prasklý, pomačkaný3850
Morava, Slezsko a města180.Jan Lucemburský (1310-46). Haléř, Vratislav. Kop.-875a. n. nedor.1/1350
Morava, Slezsko a města181.Haléř, Vratislav. Kop.-875d. n. vylom. okraj1/1350
Morava, Slezsko a města182.width=199"
Jošt (1375-1411). Denárový haléř. nedor., excentr.R2/-11200
Morava, Slezsko a města183.Ludvík I. (1516-26). Haléř slezských stavů b.l. (1522) bez W pod lvem. Fried.-128-1/-1400
Morava, Slezsko a města184.Haléř slezských stavů b.l. (1522) s W pod lvem (Vratislav). Fried.-1292/2400
Morava, Slezsko a města185.Lehnice - Břeh. Christian (1654-72). XV krejcar 1664 Břeh - Pfahler. Sa.-433/151. n. kor., pórézní mat., dr. hr., dr. škr.-2/-2120
Morava, Slezsko a města186.Luisa z Anhaltu (1673-74). Grešle 1673 CB. SJ-494/1592/170
Morava, Slezsko a města187.width=199"
Münsterberg, knížectví. Půta z Častolovic (1430-35). Haléř b.l. Fried.-379. n. naprask. okrajR1/11000
Morava, Slezsko a města188.Württemberg - Olešnice. Sylvius Fridrich (1664-97). VI krejcar 1674 SP. Sa.-205. vada mat., prohnutý-1/-1280
Morava, Slezsko a města189.Karel Fridrich II. (1704-44). 3 krejcar 1705R2/2300
Morava, Slezsko a města190.width=199"
Slezsko - evangelické stavy (1621-35). 3 tolar 1621 Hlohov - Jachtmann (12,12 g). MKČ-638. na hraně punc (P)-118000
Morava, Slezsko a města191.width=199"
3 krejcar 1635 Vratislav. Sa.-19/8. dr. vylom. hr.-1/21200
Morava, Slezsko a města192.Brno, město. Peníz s orlicí a čtyřrázem z let 1439-52. Rad.-9 var. n. olám. okraje, dr. kor.-2320
Morava, Slezsko a města193.Kruhový peníz se šach. orlicí po r. 1457. Noh.-12, I.MS-457. n. naprask. okraj2240
Morava, Slezsko a města194.width=199"
Peníz s orlicí a čtyřrázem z let 1424-36, písmeno S nad letkou-1300
Morava, Slezsko a města195.Haléř se štítem a orlicí z let 1435-52. Sejbal-jako 327 (první letka je krátká a směřuje k noze orlice). nedor.-2600
Morava, Slezsko a města196.Brno. Albrecht (1423-39). Peníz se čtyřrázem. I.MS-4522200
Morava, Slezsko a města197.width=199"
Peníz s orlicí a čtyřrázem z let 1423-35-1300
Morava, Slezsko a města198.Jihlava, město. Kruhový peníz s orlicí, 2. pol. 15. stol. Noh.-14, I.MS-461. dr. okraj-1300
Morava, Slezsko a města199.Lehnice, město. Haléř b.l. (1425). Fried.-177. okr., excentr.1/1300
Morava, Slezsko a města200.Olomouc, město. Peníz se čtyřrázem a s kroužky nad křídly (od r. 1422). I.MS-379. nedor.R2800
Morava, Slezsko a města201.Svídnice, město. Brakteátový haléř z 15. stol. (hlava kance). Kop.-8697. n. hr.-1300
Morava, Slezsko a města202.Vratislav, město. Zikmund (1419-37). Haléř b.l. (1422). Fried.-99. excentr.-1/1500
Morava, Slezsko a města203.Zhořelec, město. Peníz typu GOR/lev. SJ-III/91. nedor.R-1/-1400
Morava, Slezsko a města204.Peníz typu GOR/koruna. SJ-III/92. patina-1/-1150
Morava, Slezsko a města205.width=199"
Znojmo, město. Kruhový peníz s orlicí. I.MS-462. n. naprask. okraj1400