144. členská aukce – rodové a církevní ražby

Aukce je pořádána podle platného Aukčního řádu ČNS. Dražba po telefonu není umožněna. Zúčastnit se mohou pouze členové ČNS, kteří se prokáží potvrzením o zaplacení členského příspěvku za rok 2019. Členové ČNS zodpovídají za svého případného hosta. Upozorňujeme, že vývoz předmětů do zahraničí podléhá zákonu č. 71/1994 Sb. a kupující si tuto záležitost obstarává sám.

Písemné limity přijímáme na adrese:                          

ČNS, pobočka v Hradci Králové

Poštovní přihrádka 391

500 05 Hradec Králové 5

Limity zaslané poštou prosíme zaslat tak, aby nám byly doručeny nejpozději v pátek 18. října 2019, limity po internetu na adresu: vaclavmikes@centrum.cz lze posílat do soboty 19. října 2019 do 15.00 hodin. Limity do korespondenční části aukce se přijímají ještě do 15.00 hodin dne 20. října 2019. Akceptovány budou pouze limity odpovídající Aukčnímu řádu ČNS, čitelné, podepsané, s úplnou adresou včetně PSČ a prohlášením o členství v ČNS s uvedením pobočky. Při podávání limitů je třeba dodržovat stanovené výše příhozů. Vydražené položky budou zaslány na dobírku. Expediční náklady na jeden limit 130,- Kč. Počet limitovaných položek není omezen.

Kapitolač. v katalogufotoPopispočet kszachovalostvolačka
Rodové ražby206.width=199"
Berchtold. Leopold (1759-1809). Úmrtní medaile - otisk lícní strany (1809). Poprsí zleva, opis. Sign. Guillemard. Ag 40,4 mm (2,01 g). Donebauer-jako 3269, Horsky-jako 7198, Polívka-jako 172. n. hr., hlazeno11000
Rodové ražby207.width=199"
Biberstein. Karel (1528?-1593, vrchní mincmistr Království Českého v Kutné Hoře). Medaile připomínající jeho práci v mincovně. Poprsí, letopočet MDXCV (1595), opis / rodový znak, dvojitý opis. Nesign. (Antonio Botta Adorno (1688-1774)), vyrobeno v 18. stol. Lité Ag ? zlacené 92 mm (215,3 g)RR1/115000
Rodové ražby208.width=199"
Laudon. Ernst Gideon (1717-1790). Medaile za zásluhy 1782. Poprsí zprava, opis / 8-mi řádkový nápis. Sign. Scheifel. Bronz 47 mm1/13000
Rodové ražby209.width=199"
Schönau. Jaroslav (1826-1894). Pamětní medaile 1893. Poprsí barona v uniformě říšského komoří, datum, opis / osobní znak ve věnci. Sign. Pátek. Bronz postř. 38,5 mm. Herber-151/1800
Rodové ražby210.width=199"
Schwarzenberg. Josef Adam (1732-82). 1 krejcar 1765 N Norimberk - Riedner. Pol.-128R2/21400
Rodové ražby211.width=199"
Šlik. Jindřich (1627-53). 3 krejcar 1632 Planá. MN-467. část. nedor.2/21200
Rodové ražby212.3 krejcar 16.. ? (1637) Planá. MN-475. nedor.2/21000
Rodové ražby213.width=199"
Valdštejn. Albrecht (1624-34). Medaile na postavení kartusiánského kláštera ve Valdicích u Jičína b.l. (1632). Poprsí vévody bez textů / sedmiřádkový nápis. Lité Ag (8,11 g) 24,5 mm. Unger-3919, Donebauer-3971, Horsky-5679, Polívka-213 (Cu)R-1/-16000
Rodové ražby214.width=199"
350. výročí bitvy v Alten Veste u Norimberka 1632 - 1982. Portrét Albrechta z Valdštejna, nápis a opis / portrét švédského krále Gustava II. Adolfa, strom s oběšenci. Sign. Kauko Räsänen. Ag 1.000 (74,38 g) 40 mm, na hraně číslováno (č. 40/800), výrazná plastika1/14800
Rodové ražby215.Medaile z řady "Akcie pokladnice zdraví" - TRIMM TALER 1991. Replika tolaru Albrechta z Valdštejna / nápis, opis. Fe postř. 40 mm0/0300
Rodové ražby216.Medaile z řady "Akcie pokladnice zdraví" - TRIMM TALER 1991. Replika tolaru Albrechta z Valdštejna / nápis, opis. Fe postř. 40 mm0/0300
Církevní ražby217.width=199"
Dorpat, bisk. Johann VIII. von Gellinghausen (1528-42). Schilling b.l. SA-5233/2743. část. nedor., n. kor.R2/2300
Církevní ražby218.width=199"
Eichstatt, bisk. Johann Euchar Reichsgraf von Schenk von Castell (1685-97). 2 krejcar 1694 s tit. Leopolda I. KM-412/2360
Církevní ražby219.width=199"
Hradec Králové. V. všeobecný sjezd katolíků Československých 28.-31.9.1909. Znak HK, opis a data / spojené ruce nad Svatováclavskou korunou, kříž, lipové ratolesti. Hliník 30 mm, pův. o.0/0100
Církevní ražby220.Hradec Králové, kaple sv. Klimenta. 300 let barokní kaple 1717 - 2017. Hist. budovy, sv. Kliment, opis / erb biskupa Jana Adama z Mitrovic, opisy. Sign. Soušek. Ag 0.999 (2,77 g) 27,5 mm0/0300
Církevní ražby221.300 let barokní kaple 1717 - 2017. Hist. budovy, sv. Kliment, opis / erb biskupa Jana Adama z Mitrovic, opisy. Sign. Soušek. Cu klipa 31x31 mm0/0180
Církevní ražby222.300 let barokní kaple 1717 - 2017. Hist. budovy, sv. Kliment, opis / erb biskupa Jana Adama z Mitrovic, opisy. Sign. Soušek. Sn 27 mm0/0180
Církevní ražby223.width=199"
Melechen, arcib. (Belgie). Alphonse, hrabě de Berghes-Glymy (1670-89). Žeton z r. 1686. Arcibiskupský znak, opis / hora, okolo symboly zvěrokruhu, opis a letopočet. Bronz 29,3 mm. n. hry-1/-11200
Církevní ražby224.Olomouc, arcib. Karel II. Liechtenstein (1664-95). XV krejcar 1694/3 (přerývaný letopočet v razidle)1/12200
Církevní ražby225.width=199"
VI krejcar 1674. KM-236.2. dr. vada mat. na hraně1/-12000
Církevní ražby226.Pasov, bisk. Wigileus Fröschel (1500-16). Jednostr. fenik. Sa.-jako 448. nedor.3180
Církevní ražby227.width=199"
Praha, arcibisk. Dominik Duka (2010-). Darovací medaile k příležitosti jmenování kardinálem 2012 a 70. narozenin 26.4.2013. Osobní znak / nápisy nad budovou arcibiskupství. Sign. Vitanovský. Ag 0.925 matná (18,72 g) 34 mm, plexi pouzdro, číslovaný certifikát (č. 041/50)0/0500
Církevní ražby228.width=199"
Praha, Bratrstvo svatého Jana Nepomuckého. Chrám sv. Víta, opis s letopočtem 1850 / náhrobek sv. Jana Nepomuckého, opis. Sign. Drentwett-Pessina. Cín 45 mm (30,93 g)0/01500
Církevní ražby229.Praha, Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. František X. Vaněček (1936-37). Jednota katolických tovaryšů v Praze 1852 - 1912. Poprsí mons. Fr. X. Vaněčka, opis / nápisy a opis. Sign. Šmakal Praha. Hliník 33,6 mm, pův. ouškotéměř 0/0160
Církevní ražby230.Salzburg, arcib. Eberhard II. (1200-46). Friesašský fenik. CNA-Ca10. dr. nedor.2/-2300
Církevní ražby231.Friesašský fenik. CNA-Ca14. nedor.2/2400
Církevní ražby232.Pilgrim III. (1365-96). Fenik se čtyřrázem, na rubu P. dr. kor., hr.2/3140
Církevní ražby233.Wolfgang Theodor v. Raitenau (1587-1612). Haléř b.l. Sa.-951/407. n. nedor.-1280
Církevní ražby234.Max. Gandolph (1668-87). 3 krejcar 1681. Šm.-43/E15-1/1160
Církevní ražby235.width=199"
Johann Ernest Thun-Hohenstein (1687-1709). 1/2 tolar 1694. Šm.-47A/9, Pr.-1817. prohnutý ražbou1/-13500
Církevní ražby236.width=199"
Hieronymus Colloredo (1772-1803). Tolar 1784. Šm.-67A/8. n. just., n. škr.-1/13800
Církevní ražby237.width=199"
20 krejcar 17891/-1460
Církevní ražby238.width=199"
Sanct Blasien, benediktinské opatství. Martin II. v. Gerbert u. Hornau (1764-93). Medaile na znovuvysvěcení klášterního kostela 1783 po požáru. Poprsí opata, opis / klášter v krajině, opis a nápis. Sign. Guillemard. Ag 41,6 mm (29,49 g). Polívka-66R1/18000
Církevní ražby239.Sv. Hostýn, mariánské poutní místo. Budova baziliky mezi stromy, opis / zářící Panna Marie s dítětem, opis. Nesign. (Bódi). Bronz 70 mm1/1200
Církevní ražby240.Sv. Kopeček u Olomouce. Jubileum slavnostního korunování P. Marie 1732 - 1907. Klášter, data, opis / stojící P. Marie s dítětem, po stranách andělé, opis. Nesign. Hliník 33 mm, pův. ouško-1/-1130
Církevní ražby241.Vatikán, církevní stát. Lev XII. (1823-29). (1/2) mezzo baiocco 1824 B. KM-2271/1260
Církevní ražby242.Pius IX. (1846-78). Vzpomínková medaile b.l. V medailonu portrét papeže, kolorovaná tiára, nápis / znak Vatikánu s křížem, v něm vsazeny 3 červené kamínky, opis. Bronz zlac. 50 mm, plexi pouzdroPROOF150
Církevní ražby243.width=199"
5 lira 1870 R rok XXV1/12800
Církevní ražby244.width=199"
2 1/2 lira 1867 R-1/-11000
Církevní ražby245.1 lira 1866 R,1867 R2 ks1 až -1200
Církevní ražby246.10 soldi 1868 XXII + XXIII, obě R2 ks1 až -1180
Církevní ražby247.width=199"
4 soldi - 20 cent. 1868 R. n. hr.1/-1240
Církevní ražby248.width=199"
2 soldi - 10 cent. 1867 R1/1200
Církevní ražby249.width=199"
1 soldo - 5 cent. 1867 R1/1100
Církevní ražby250.width=199"
1/2 soldo - 2 1/2 centesimi 1867 R. n. hr.1/1150
Církevní ražby251.width=199"
1 centesimo 1866 R1/-1150
Církevní ražby252.Pius XI. (1922-39). 10 lir 1932-1/-1360
Církevní ražby253.10 lir 1933-34 Svatý rok-1/-1360
Církevní ražby254.5 lir 1933-34 Svatý rok1/1250
Církevní ražby255.5 lir 19351/1200
Církevní ražby256.2 lira 1933-34 Svatý rok0/0150
Církevní ražby257.2 lira 19361/0120
Církevní ražby258.1 lira 1933-34 Svatý rok-1/-1100
Církevní ražby259.1 lira 19371/0100
Církevní ražby260.Pius XII. (1939-58). Vzpomínková medaile b.l. Poprsí papeže zleva, data, opis / v medailonu bazilika Sv. Petra, okolo kolorované znaky papežů, opis. Bronz zlacený (na líci i rubu částečně postříbřený) 70 mm, plexi pouzdroPROOF170
Církevní ražby261.100 lira 1958, 50 lira 1957, 10 + 5 lira 19554 ks1/180
Církevní ražby262.5 lira 19400/0200
Církevní ražby263.2 lira 19391/1140
Církevní ražby264.Sede Vacante po smrti Pia XII. (1958). 500 lira 1958, původní obal0/0600
Církevní ražby265.Jan XXIII. (1958-63). 100 lira 1959, 1960, 50 lira 19593 ks0 až 190
Církevní ražby266.Sede Vacante po smrti Jana XXIII. (1963). 500 lira 1963, původní obal0/0600
Církevní ražby267.Pavel VI. (1963-78). Medaile z řady "EPISCOPVS ROMANVM". Kolorovaný portrét papeže, opisy / znak Vatikánu, nápis. Bronz postř. 40 mm, plexi pouzdroPROOF130
Církevní ražby268.Medaile na svatý rok 1975. Modlící se poprsí papeže zleva, opis / vchod do chrámu, po stranách dva svatí, nápis. Mosaz postř. 35 mm, vroubkovaná hrana1/160
Církevní ražby269.500 lira 19680/0280
Církevní ražby270.Sede Vacante po smrti Pavla VI. (1978). 500 lira 1978, orig. červený obal0/0600
Církevní ražby271.Sede Vacante po smrti Jana Pavla I. (1978). 500 lira 1978, původní obal0/0600
Církevní ražby272.Jan Pavel II. (1978-2005). Vzpomínková medaile b.l. Poprsí papeže zleva, data, opis / v medailonu bazilika Sv. Petra, okolo kolorované znaky papežů, opis. Bronz zlacený (na líci i rubu částečně postříbřený) 70 mm, plexi pouzdroPROOF170
Církevní ražby273.Návštěva papeže v Německu 1980. Portrét zprava, opis / 7 historických katedrál. CuNi 35 mm. n. škr., n. hr.1/150
Církevní ražby274.width=199"
1000 lira 19780/0600
Církevní ražby275.František (2013-). Vzpomínková medaile b.l. Poprsí papeže zleva, data, opis / v medailonu bazilika Sv. Petra, okolo kolorované znaky papežů, opis. Bronz zlacený (na líci i rubu částečně postříbřený) 70 mm, plexi pouzdroPROOF170
Církevní ražby276.width=199"
Weingarten, opatství (Německo). Domenicus II. Schnitzer (1746-84). 50. výročí vysvěcení na kněze 1781. Zdobený erb, opis, nápis / dvě postavy před kostelem, opis a nápis. Sign. FM (F. Matzenkopf). Cín 36 mm. dr. škr., n. hr.-1/-11200
Církevní ražby277.Velehrad. Cyrilometodějské milénium na Velehradě 1863. Sousoší C+M / nápis. Mosaz 24,8x21,2 mm. Burian-51/1200
Církevní ražby278.width=199"Vratislav, bisk. Fridrich Hesenský (1671-82). 1 krejcar 1681 LPH, nominál na obou stranách1/-1600
Církevní ražby279.width=199"
Ostatní. Medaile na svatý rok 1776. Kristus předává klíče klečícímu sv. Petrovi, opis / budova kostela, opis. Cín 34 mm, Cu čep. vrypy, n. škr., n. hry1/1800
Církevní ražby280.width=199"
Stará Boleslav - svatořečení Jana Nepomuckého b.l. (1721). Poprsí
Jana Nepomuckého zprava, opis / Sv. Marie s Ježíškem na oblaku, opis. Sign. PPW (Werner). Ag 44 mm (29,91 g). Donebauer-4089, Přibil-260. n. hry
1/18000
Církevní ražby281.1000. výročí úmrtí sv. Václava 929 - 1929. Polopostava sv. Václava s kopím a štítem, okolo v medailonech portréty 4 světců, nápis / zemské znaky z území Československa, data, opis. Sign. Karnet Kyselý Praha XI. Bronz 31,2 mm, pův. ouško1/1100
Církevní ražby282.
Výročí 2000 let od narození Ježíše Krista b.l. P. Marie s dítětem / Sv. Vít. Ag 0.925 (19,83 g) 40 mm, plexi pouzdroPROOF300
Církevní ražby283.Výročí 2000 let od narození Ježíše Krista b.l. P. Marie s dítětem / Sv. Radim. Ag 0.925 (19,87 g) 40 mm, plexi pouzdroPROOF300
Církevní ražby284.Výročí 2000 let od narození Ježíše Krista b.l. P. Marie s dítětem / Sv. Jan Sarkander. Ag 0.925 (20,37 g) 40 mm, plexi pouzdroPROOF300
Církevní ražby285.Výročí 2000 let od narození Ježíše Krista b.l. P. Marie s dítětem / Sv. Norbert. Ag 0.925 (20,39 g) 40 mm, plexi pouzdroPROOF300