145. Aukce – Zlato, antika, starý orient, Čechy, Morava, Slezsko, městské ražby, Česká Falc.

kapitolaLOSfotoPOPIS POLOŽKYPoznámkaZachovalostVyvolávací cena
Zlato1.Keltové. Bójové. 1/24 statéru, Athena Alk. (0,35 g)-14800
Zlato2.1/24 statéru (0,33 g), blíže neurčeno14000
Zlato3.1/24 statéru (0,22 g), typ Hradisko15500
Zlato4.František Josef I. 20 koruna 18941/16000
Zlato5.ČSR. 5 dukát 1932, raženo 1.723 ks. ryska0/080000
Zlato6.2 dukát 1932, raženo 5.496 ks. n. hr.0/056000
Zlato7.2 dukát 1933, raženo 4.671 ks. n. hr.0/056000
Zlato8.2 dukát 1978, raženo 4.898 ks0/042000
Zlato9.Dukát 1924, raženo 32.814 ks. n. hr.1/18000
Zlato10ČR. 5000 Kč 2012 Negrelliho viadukt, plexi pouzdro, kartaPROOF15000
Zlato115000 Kč 2013 Most v Lenoře, plexi pouzdro, kartaPROOF15000
Zlato12.Indie - Chochin. Anonymní fanam b.l. (1600 - 1750), Au 0,34 g. Mi.-11291/1750
Zlato13.Nauru. 5 dollar 2008 Franz Kafka. Au 0.999 (0,50 g) 11 mm, plexi pouzdroPROOF600
Zlato14.Medaile. Česká republika. Nerealizovaný návrh medaile ve váze 2 dukátu pro Čs. obec legionářskou na 100 let Čsl. legií v Rusku 1919-2019. Zkušební odražek, Au 0.999, raženo 5 ks0/0Vyjmuto
Zlato15.Sada nerealizovaných návrhů medaile pro Čs. obec legionářskou na 100 let Čsl. legií v Rusku 1919-2019. Zkušební odražky, Au, Ag (10,3 g), Ag (7,5 g), mosaz, raženo 5 ks4 ks0/0Vyjmuto
Zlato16.Nerealizovaný návrh medaile pro Čs. obec legionářskou na 100 let Čsl. legií v Rusku 1919-2019. Zkušební odražek, Ag 0.999 (10,3 g), raženo 5 ks0/0Vyjmuto
Zlato17.Nerealizovaný návrh medaile pro Čs. obec legionářskou na 100 let Čsl. legií v Rusku 1919-2019. Zkušební odražek, Ag 0.999 (7,5 g), raženo 5 ks0/0Vyjmuto
Zlato18.Nerealizovaný návrh medaile pro Čs. obec legionářskou na 100 let Čsl. legií v Rusku 1919-2019. Zkušební odražek, mosaz, raženo 5 ks0/0Vyjmuto
Zlato19.Nerealizovaný návrh medaile ve váze 2 dukátu na 1000. výročí založení pražského arcibiskupství, imituje exilovou ražbu z roku 1973. Zkušební odražek, Au 0.999, raženo 5 ks0/0Vyjmuto
Zlato20.Nerealizovaný návrh medaile na 1000. výročí založení pražského arcibiskupství, imituje exilovou ražbu z roku 1973. Zkušební odražek, Ag 0.999 (10,4 g), raženo 5 ks0/0Vyjmuto
Zlato21.Nerealizovaný návrh medaile na 1000. výročí založení pražského arcibiskupství, imituje exilovou ražbu z roku 1973. Zkušební odražek, Ag 0.999 (7,5 g), raženo 5 ks0/0Vyjmuto
Zlato22.Nerealizovaný návrh medaile na 1000. výročí založení pražského arcibiskupství, imituje exilovou ražbu z roku 1973. Zkušební odražek, mosaz, raženo 5 ks0/0Vyjmuto
Zlato23.Med. z řady "Nějvětší Čech" b.l. Karel Čapek. Au 0.585 (0,50 g) 10,8 mm, plexi pouzdroPROOF600
Zlato24.Med. z řady "Největší osobnosti českého národa" b.l. T. G. Masaryk. Portrét, opis, letopočty / na českém lvu stuha s nápisem. Au 0.585 (2,02 g) 18 mm, plexi pouzdroPROOF1300
Zlato25.Tycho de Brahe b.l. (1996). Portrét, astronomický přístroj, nápisy / korunované R se Zlatým rounem, opis. Sign. Zeman. Au 0.585 (3,54 g) 20 mm, etue, certifikát. Zeman-97PROOF2200
Zlato26.Edward Kelley b.l. Portrét na hvězdě, opis / pražská architektura, v ozdobách vkomponovaný opis PRAHA. Sign. Oppl. Au 0.585 (2,02 g) 18 mm, plexi pouzdro, etue v podobě knížkyPROOF1300
Zlato27.Kometa Hale-Bopp nejblíže k Zemi 1997. Letící kometa v souhvězdí u Země, opis / klečící muž sledující oblohu, opis. Nesign. Sada medailí: Au 0.585 (3,12 g) 20 mm, Ag 0.999 (15,21 g) 35 mm, Ag 0.999 (50,06 g) 50 mm, plexi pouzdra, společná etue, certifikát3 ksPROOF3200
Zlato28.Dukátové ražby na paměť českých králů a královen 2016. Vladislav II. Jagellonský. Portrét, opis / archtektonická výzdoba, data. Sign. Fojtů. Au 0.986 (34,9 g - 10 dukát) 42 mm, číslováno (č. 50), plexi pouzdro, orig. etue s certifikátem s podpisem autora a Dr. Němečkové (odborný poradce), vydáno 50 ks0/055000
Zlato29.Dukátové ražby na paměť českých králů a královen 2016. Vladislav II. Jagellonský. Portrét, opis / architektonická výzdoba, data. Sign. Fojtů. Au 0.986 (17,45 g - 5 dukát) 34 mm, číslováno (č. 50), plexi pouzdro, orig. etue s certifikátem s podpisem autora a Dr. Němečkové (odborný poradce), vydáno 80 ks0/030000
Zlato30.Dukátové ražby na paměť českých králů a královen 2016. Vladislav II. Jagellonský. Portrét, opis / mince, opis. Sign. Fojtů. Au 0.986 (6,98 g - 2 dukát) 25 mm, číslováno (č. 087), plexi pouzdro, orig. etue s certifikátem s podpisem autora a Dr. Němečkové (odborný poradce), vydáno 150 ks0/014000
Zlato31.Dukátové ražby na paměť českých králů a královen 2016. Vladislav II. Jagellonský. Portrét, opis / mince, opis. Sign. Fojtů. Au 0.986 (3,49 g - 1 dukát) 19,75 mm, číslováno (č. 087), plexi pouzdro, orig. etue s certifikátem s podpisem autora a Dr. Němečkové (odborný poradce), vydáno 250 ks0/07000
Zlato32.USA. Med. z řady Story of Gold b.l. Fort Knox Gold vault s hodnotou 35 $ 1937. Au 0.585 (0,50 g) 11 mm, plexi pouzdroPROOF550
AntikaKeltské ražby
Antika33.Sénons. Litý potin. Hlava doprava / kanec doprava. 17mm, 4,3 g2/2300
Antika34.Bójové. obol s koníkem doleva1900
Antika35.obol s koníkem doleva1900
Antika36.obol s koníkem doprava11600
AntikaŘecko.
Antika37.Baktrie. Agathokleon (185 - 170 př.n.l.). Didrachma (double unit), nikl 7,32 g, 22 mm. SG-7557. dr. korozeR2/21200
Antika38. width=Campania, Neapolis (275 - 250). AE 18. Letící Niké nad býkem doprava, blíže neurčený2/2220
Antika39.Egypt. Ptolemaios III. Euergetes (247 - 221). AE-38 mm, orel na blesku. Svoronos-974, Sear-78152/2700
Antika40.AE-19 mm, hlava Dia doprava / orel s roztaženými křídly doleva, opis, blíže neurčen2/2220
Antika41.Ptolemaios IV. (221 - 205). AE-38 mm, hlava Dia doprava / orel doleva (zbytky po soustruženém střížku)R2/3360
Antika42.AE-20 mm, hlava Dia doprava / dva orli doleva, opis, blíže neurčen2/2260
Antika43.Cleopatra VII.? AE-27 mm, přeražba z římského asu, blíže neurčenýR-3/4120
Antika44.


Makedonie, Philippus II. (359 - 336). AE 16. Jezdec na koni doleva, blíže neurčený2/2180
Antika45.


Kréta - Karaia (200 - 67). AE 27, hlava Dia doprava / stojící orel s roztaženými křídly doprava. SZ-3346-2/-2400
Antika46.Parthové. Mithridates II. (123 - 88 p.n.l.). Drachma, blíže neurčena-1/2800
Antika47.Dichalkoi, panovník doleva / hlava koně v opisovém čtverci, blíže neurčen2/-1320
Antika48.Dichalkoi, panovník doleva / hlava koně v opisovém čtverci, blíže neurčen2/2300
Antika49.Chalkoi, panovník doleva / luk, toulec v opisovém čtverci, blíže neurčen2/2320
Antika50.Vardanes I. (41 - 45 n.l.). Chalkoi, panovník doleva / orel ve čtverci, blíže neurčen2/2320
AntikaŘím republika
Antika51.Aemilius Scaurus a Pub. Plautius Hypsaeus (58 p.n.l.). Denár, M SCAUR / AED CUR, škorpion před velbloudem / P. HYPSAE / AED CUR, 3korpion u koně. Seaby-9a, nedor.1/-11800
Antika52.P. Clodius Turrinus (41 p.n.l.). Denár, P. CLODIUS M. F., Diana Lucifere mezi dvěma standartami. Seaby-150/-12400
Antika53.L. Titurius Sabinus (88 p.n.l.). Denár. Sabin TA / L TITURIUS, scéna únosu Sabinek. Seaby-10/03200
AntikaŘím císařství
Antika54.


Augustus (63 př.n.l. - 14 n.l.). As, rok 7 - 6 př. n.l., minc. Lugdunum, oltář, pod ním nápis ROM ET AVG. RIC-230-2/3260
Antika55.Trajanus (98 - 117). Sestercius. R: SENATUS POPULUSQUE ROMANUS SC. RIC-jako476, nedoražen3/-2600
Antika56.

Gordianus III. (238 - 244). Antoninián. R: IOVI STATORI. RIC-840/-1480
Antika57.

Philippus I. (244 - 249). Antoninián. ANNONA AVGG. RIC-28c, Seaby-251/2600
Antika58.

Probus (276 - 282). Antoninian. R: CONCORDIA MILIT QXXI, minc. Siscia. RIC-651, dr. koroze-1/-1120
Antika59.

Diocletianus (284 - 305). Follis. R: GENIO POPULI ROMANI TS:A, minc. Thessalonika. RIC-19a, zb. postř.1/1800
Antika60.

Maximianus (285 - 310). Follis. R: HERCULI VICTORI, SGP / ALE, minc. Alexandrie. RIC-38, nep. koroze-1/-1320
Antika61.Follis. R: SACR MONET AVG GET CAESS NOSTR / AQP, minc. Aquilea. RIC-31b, dr. úhozy-1/-1800
Antika62.

Maximinus I. Daza (305 - 313). Follis. R: GENIO AUGUSTI G SIS. Minc. Siscia. RIC-1991/-1400
Antika63.1/4 follis Antiochea. Opis GENIO ANTIOCHENI / APOLLONI SANCTO / SMA. Kamp.-128aR1/-1800
Antika64.Delmatius (333 - 337). Malý bronz AE 16. R: GLORIA ROMANORUM / BSIS, minc. Siscia. RIC-266B-1/-1320
Antika65.

Constantinopolis (335 - 336). Malý bronz AE18. Viktorie na přídi lodi SMKA. Minc.-Cyzikus. RIC-108a-1/-1120
Antika66.

Město Řím (335 - 336). AE 18, vlčice s Romulem a Remem. Theodosius. AE22, blíže neurčeny2 ks-2 až -3140
Antika67.

Theodosius I. (379 - 395). Malý bronz AE14. R: VOT MULT / SMHB, minc. Heraclea, blíže neurčen1/280
Antika68.

Arcadius (383 - 408). AE 22. R: VIRTUS EXERCITI / SMKD, minc Cyzicus2/-1120
AntikaŘím - koloniální ražby
Antika69.

Alexandria, Philippus I. (244 - 249). Tetradrachma. Orel doprava, rok 3. Kamp.-74.342/2120
Antika70.Gallienus (253 - 268). AE tetradrachma, Homonia se dvěma rohy hojnosti, rok 11. Kamp-90.881/1700
Antika71.

Aurelianus (270 - 275). Tetradrachma. Orel pootočen doprava, rok 5. Kamp.-106.411/1300
Antika72.

Tetradrachma. Orel doleva, rok 6. Kamp.-106.551/-1300
AntikaByzanc
Antika73.

Alexius I. (1081 - 1118). AE follis. Sear-19003/380
AntikaKonvoluty antických mincí
Antika74.


Konvolut malých bronzů Constantinů, blíže neurčeny7 ks1 až 3260
Antika75.
Probus, Maximianus. Antoninian, blíže neurčeny2 ks2 až 3120
Starý Orient76.

Elymeis. Phraates (106 - 130). AE drachma. Orodes I. (130 - 147). AE drachma, blíže neurčeny2 ks2/2200
Starý Orient77.

Indo - Skytové. Taxila a západní Pandžáb. Azes I. (15 - 20 př.n.l.). Hemidrachma, blíže neurčené2 ks1 až -1600
Starý Orient78.


Muwahhidové. Evropská imitace čtvercového Ag dirhamu b.l. (12. - 13. stol.), anonym, bez minc. (Ceuta). Ražba pro obchod s Orientem. Mitch.-5322/2260
Starý Orient79.

Indické státy a území. Nagasové z Narwaru (Postkušáni). Cu unit (fluorit) cca 190 - 340 n.l., různé var. krávy. MA-4747-47515 ks1 až -1150
Starý Orient80.Indie, dolina Kabulu. Heronios (60 - 40 př.n.l.). Hemidrachma, Zeus na trůnu doleva, blíže neurčen2/2260
Starý Orient81.

Indie. Pratiharas Palas (750 po Kr.). Ag drachma, nedoražena, napr. stř.2/2150
Starý Orient82.Indie. Chhatarpur Svah Alan III. (1759 - 1806). Rupie AH 1192/25. KM-191/1220
Starý Orient83.Indie, Hyderabad. Mir Mahbud Ali Khan II. (1869 - 1911). Rupie AH 1318/34, Haidarabád. KM-321/1220
Starý Orient84.Khogan. Sultán Muhammad Khudayer Khan (1865 - 75). Tenga AH 1285. KM-151-1/-1140
Starý Orient85.

Indie - Gudžárát. Mahmud I. (1458-1511). Cu dam AH 891-1/2140
Starý Orient86.

Muzaffa Šáh (1511-26). Cu dam, let. mimo2/2130
Starý Orient87.

Indie - Nawanagar. Anonymní Cu dokdo cca 1570 - 18502/-1140
Starý Orient88.

Kušánovci. Soter Megas (80 - 100 n.l.). Bronz 21 mm, blíže neurčený-2/2120
Starý Orient89.

Muwabhidové. Califát Almohad, kolem roku 1147 - 1269. 1 Ag dirham, blíže neurčený3/3120
ČechyOldřich (1012 – 1033, 1034)
Čechy90.Denár. Cach-2961/17500
ČechyBřetislav I. (1037 – 55 jako kníže v Čechách)
Čechy91.Denár. Cach-316, dr. nedor.1/15000
ČechyVratislav II. (1061-1092)
Čechy92.Denár královský, Cach-354, nep. nedor., patina1/1800
Čechy93.Denár královský, Cach-3543 ks1 až 22600
ČechyBřetislav II. (1092-1100).
Čechy94.Denár. Cach-390. opisy tém. nevyraženy, okraj část. olámán, drob. skvrnky-2/21500
ČechyBořivoj II. (1100-1107 a 1117-1120).
Čechy95.

1/2 denár. Cach-415. opisy nedor.-1/-11600
Čechy96.1/2 denár, obol, Cach-419, 0,34 g. Chybí křížek v ruce, hranka-2/-11200
ČechyVladislav I. (1109-1117 a 1120-1125).
Čechy97.Denár, Cach-556, nedor. opisy1/11200
Čechy98.Denár, Cach-556, kuličky v ploše na rev. a av., nedor. opisy-1/11200
Čechy99.Denár. Cach-556. opisy nedor.1/-12200
Čechy100.Denár. Cach-557. opisy nedor.1/-12200
Čechy101.Denár, Cach-557, lehce nedor., lehce exc.-1/-11400
Čechy102.Denár, Cach-558, lehce nedor. rev. a opisy-1/-11400
ČechyVladislav (syn Soběslava, 1137-40).
Čechy103.

Denár. Šm.-426. opisy nevyraženy-1/-1850
Čechy104.

Denár. Šm.-504. opisy nevyraženy2/2850
ČechyVladislav II. (1140-1172).
Čechy105.Denár, Cach-587 var. sv. Vojtěch bez svatozáře, lehce exc.-1/-11500
Čechy106.Denár, Cach-587 var. obrácené písmeno E v ploše-1/-11500
Čechy107.Denár Cach-587 vyražený dvakrát s otočením razidla o 45 stup.-1/-11500
ČechySoběslav II. (1173-1178).
Čechy108.

Denár. Cach-571. opisy nevyraženy2/-3850
Čechy109.Denár. Cach-580. opisy nedor.2/21800
Čechy110.Denár. Cach-619, část opisu doražena-1/-12400
ČechyBedřich (1172-1173 a 1178-1189).
Čechy111.Denár Cach-627 z dobrého stříbra, lehce nedor.1/12400
ČechyPřemysl I. (1192 - 1230).
Čechy112.Denár. Cach-663, opisy nevyraženy-1/-12200
ČechyVáclav I. (1230 – 53)
Čechy113.Brakteát velký. Cach-711112000
ČechyPřemysl II. Otakar (1253 – 78)
Čechy114.Brakteát střední. Cach-819?, napr., mělký3300
Čechy115.Brakteát. Cach-842. prask. střížek21900
Čechy116.Brakteát malý. Cach-94211800
ČechyVáclav II. (1283 – 1305)
Čechy117.Brakteát. Cach-85523200
Čechy118.
Brakteát. Cach-860. olám. okraj, pomačkán3950
Čechy119.Brakteát. Cach-872. dr. prask. okraj, pomačkán21400
Čechy120.Brakteát. Cach-1004. dr. vylom. okraj, naprask. střížek11000
Čechy121.
Brakteát, blíže neurč. torzo3 ks-200
Čechy122.

Parvus. Sm.-2-2/-21200
Čechy123.Parvus, lehce pošk. stř. kor., zbytky nál. patiny-1/2500
Čechy124.

Parvus. Sm.-2, dr. nedor.2/21200
ČechyJan Lucemburský (1310-1346)
Čechy125.

Parvus, leh. nedor.2/2300
ČechyKarel IV. (1346 – 78)
Čechy126.

Pražský groš, Pinta III.a/1 z let 1350-58, zč. nedor. opisy-1/-1400
Čechy127.

Pražský groš, blíže neurčen, vnější opis nevyražen-1/-1500
Čechy128.Parvus, blíže neurčen, nep. napr. okraj2/2800
Čechy129.Pražský groš, Pinta V.a 1370-78, lehce nedor.-1/-1400
ČechyVáclav IV. (1378 – 1419)
Čechy130.

Pražský groš starší typ, blíže neurčen vnější, opisy nedoraženy2/-2240
Čechy131.Pražský groš, blíže neurčený, rubní znaménko celé vyraženo, lehce ned.-1/-1220
Čechy132.Pražský groš, lehce nedor, patina-1/2220
Čechy133.

Pražský groš, blíže neurč., nedor., leh. napr. raž.-1/-1200
Čechy134.Pražský groš, 10 kusů, blíže neurčeno10 ks2 až 31500
Čechy135.
Jednostranný peníz se lvem a čtyřrázem. Nech.-26. z jedné poloviny nedor., dr. prohn.2170
Čechy136.
Jednostranný peníz se lvem a čtyřrázem. Nech.-jako 26-1200
Čechy137.Peníz na čtyřrázu-1400
ČechyDoba husitská (1419 – 1436)
Čechy138.
Peníz se čtyřrázem. Castelin-jako 16, nedor.2200
Čechy139.
Peníz se čtyřrázem. Castelin-jako 46-1200
Čechy140.
Měděný jednostranný peníz se lvem a čtyřrázem (flůtek). Nech.-jako 28b2100
Čechy141.
Měděný jednostranný střížek se čtyřrázem (na flůtek)1200
ČechyLadislav Pohrobek (1453 – 58)
Čechy142.
Kruhový peníz se lvem. Rad.-I/16-1120
ČechyJiří z Poděbrad (1458-1471)
Čechy143.Pražský groš, nedor.-1/-11000
Čechy144.
Kruhový peníz se lvem, blíže neurč.5 ks2/2100
Čechy145.
Kruhový bez čtyřrázu, jeden s vícerázem2 ks-1100
ČechyVladislav II. (1471 – 1516)
Čechy146.

Pražský groš. Hásková-IX.b/1, nedoražen-1/-1360
Čechy147.

Pražský groš. Hásková-XIII.e/2, nedoražen-1/-1360
Čechy148.

Pražský groš. Hásková-XIII, nedoražen2/2300
Čechy149.

Pražský groš. Hásková-XV.a/1, nedoražen2/2400
Čechy150.

Pražský groš, blíže neurč., nedoražen2/2360
Čechy151.

Pražský groš, blíže neurč., dr. nedor.-1/-1600
Čechy152.Pražský groš, blíže neurč. lehce nedor.-1/-1420
Čechy153.Pražský groš, blíže neurč. lehce nedor.-1/-1420
Čechy154.Pražský groš, blíže neurč. lehce nedor.-1/-1420
Čechy155.

Pražský groš, blíže neurč., lehce nedor.-1/-1300
Čechy156.

Pražský groš, blíže neurč. n. nedor., dvojráz2/2260
Čechy157.

Pražský groš, blíže neurč. n. kor.2/2260
Čechy158.

Pražský groš, blíže neurč. n. nedor.2/2260
Čechy159.

Pražský groš, blíže neurč. lehce nedor.-1/2280
Čechy160.

Pražský groš, blíže neurč. lehce nedor.-1/2280
Čechy161.

Pražský groš, blíže neurč.2/2260
Čechy162.

Pražský groš, blíže neurč.2/2260
Čechy163.

Pražský groš, blíže neurč.2/2260
Čechy164.

Bílý peníz dvoustr., blíže neurč.2/2100
Čechy165.

Bílý peníz dvoustr., blíže neurč.2/2100
Čechy166.
Bílý peníz jednostr., blíže neurč.2100
Čechy167.

Bílý peníz jednostr, bílý peníz dvoustr., malý peniz3 ks2200
Čechy168.
Peníz malý jednostranný. Smolík-3 (tab. III.-46), část. nedoražen2100
Čechy169.
Malý peníz (haléř?)-1120
ČechyLudvík I. Jagellonský (1516-1526)
Čechy170.
Bílý peníz jednostr., blíže neurč.2100
Čechy171.
Bílý peníz jednostr., blíže neurč.2 ks2100
Čechy172.
Malý peníz, kor. střížku-1200
Čechy173.
Malý peníz jednostr. Sm.-tab. IV/572100
Česká Falc174.

Karel IV. a Václav IV (z let 1363 - 73). Fenik. Nech.-jako C/XII/19, nedor.-2/-21600
Česká Falc175.Karel IV. (1374 - 78). Fenik Erlangenského rázu, písmena mezi hlavou nevyražena. Nech.-B/XXII/46, z 1/2 nedor.RR-1/23000
Morava, Slezsko a městaVladislav (syn Soběslava 1137 – 40), nebo Vladislav II.
Morava, Slezsko a města176.Denár. Šmerda-426, VP-229, skvrny2/2700
Morava, Slezsko a městaVladislav I., olomoucký kníže (1110-13).
Morava, Slezsko a města177.Denár na II. kříž. výpravu 1147-48, Cach 532, lehce prasklý ražbou-1/-1800
Morava, Slezsko a města178.Denár na II. kříž. výpravu 1147-48, Šm 4262 ks2 až 3480
Morava, Slezsko a města179.

Denár. Cach-532-2/-2500
Morava, Slezsko a městaVladislav II. (nepřidělené ražby z konce 11. století)
Morava, Slezsko a města180.


Denár. Šmerda-505, VP-2382/22600
Morava, Slezsko a města181.Přemysl, markrabě mor. (1228-39). Denár. Cach-894. č. vylom. okraj-1/-1600
Morava, Slezsko a městaPřemysl Otakar II.
Morava, Slezsko a města182.Brakteát malý moravský Cach 95111000
Morava, Slezsko a městaBrno město. Albrecht Rakouský (1423 – 35).
Morava, Slezsko a města183.
Čtyřhranný peníz. Sejbal- jako 99-1200
Morava, Slezsko a města184.
Čtyřhranný peníz. Sejbal – jako 100, z 1/2 nedoražen2150
Morava, Slezsko a města185.
Peníz se čtyřrázem. Sejbal-60 - 130, nedor.-1280
Morava, Slezsko a města186.
Peníz se čtyřrázem. Sejbal-60 - 130, nedor.2180
Morava, Slezsko a města187.
Peníz se čtyřrázem. Sejbal-jako 128, nedor.-1280
Morava, Slezsko a městaBrno z let 1435 – 1452.
Morava, Slezsko a města188.Čtyřhranný haléř s orlicí a s rakouským štítkem. Sejbal- jako 327, nebo 329, dr. nedor.2400
Morava, Slezsko a města189.Čtyřhranný haléř s orlicí a rakouským štítkem. Sejbal-jako 327, 0,237 g, nedor.-11000
Morava, Slezsko a města190.

Čtyřhranný peníz s orlicí se štítkem. Sejbal- jako 322 – 326, z 1/2 nedoražen-1200
Morava, Slezsko a městaJihlava město kolem roku 1435 – 1452.
Morava, Slezsko a města191.
Peníz se štítkem na prsou. Rad.-20, nep. nedor.-1150
Morava, Slezsko a městaZnojmo město po roce 1452.
Morava, Slezsko a města192.
Peníz bez čtyřrázu s prsním štítkem ( Z bez příčky). Rad.-221150
Morava, Slezsko a městaSlezsko – Opava.
Morava, Slezsko a města193.Karel Liechtenstein (1614 – 1627). 3 krejcar 1614 BH. SJ-31322/2600
Morava, Slezsko a města194.Karel Eusebius (1627 – 84). 3 krejcar 1629 MW Opava. SJ-31672/-1500
Morava, Slezsko a města195.

1 krejcar 1629 MW Opava. SJ-31692/2400
Morava, Slezsko a městaKrnov
Morava, Slezsko a města196.

Jiří Fridrich (1543 – 1603). 1 krejcar 1562. SJ-32162/2380
Morava, Slezsko a města197.

1 krejcar 1563. SJ-3220-1/2440
Morava, Slezsko a městaSvídnice, svob. město XV. století.
Morava, Slezsko a města198.Ludvík I., 1/2 groš 1520, v letopočtu po dvou kroužcích, lehce ohn. raž.1/1300
Morava, Slezsko a města199.


Půlgroš 1526 pod Ludvíkem Jagelonským. Kop.-8719, dr. okrájený, nedor.-1/2100
Morava, Slezsko a městaTěšín
Morava, Slezsko a města200.

Alžběta Lukrécie pod Ferdinandem III. (1625 – 53). Haléř 1651(měděný). SJ-3100, dr. nedor.-1/-1260
Morava, Slezsko a městaVratislav
Morava, Slezsko a města201.

Vladislav II. Jagellonský (1471 – 1516). Haléř b.l. lev / W. Kop.-8777, dr. nedor.2/2100
Morava, Slezsko a města202.Cu fenik 1621 Vratislav město. Korunované F/ W s letopočtem, 0,22 g. Kop.-8875, Sa-99 tab. 42/39 dr. vady mat.1/12000
Morava, Slezsko a města203.

Lehnice - Břeh. Fridrich II. (1494-1549). Groš 15432/2180
Morava, Slezsko a městaWürtemberk - Olešnice.
Morava, Slezsko a města204.

Kristian Oldřich (1664 - 1704). Trojník 1683, 1699, 1704 (dírka), blíže neurčeny3 ks2 až 3100
Morava, Slezsko a města205.

Zhořelec. Městský peníz z 2. pol. 15. stol. (GOR / koruna). Rad.-V/jako 22/2100
Morava, Slezsko a města206.Slezské evangelické stavy (1621-35). 3 tolar 1621 (hranáč) Hlohov - Jachtmann (12,12 g), na hraně punc P. MKČ-638-116000