142. členská aukce numismatického materiálu

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

pobočka v Hradci Králové

pořádá v neděli 16. září 2018

142.

NEVEŘEJNOU AUKCI

NUMISMATICKÉHO MATERIÁLU POUZE PRO ČLENY ČESKÉ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI

ve Velkém sále Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti – Adalbertinum,

třída ČSA č. p. 300. Od hlavního nádraží ČD linky MHD č. 2, 5 a 6.

Program:

6.30 hodin – otevření sálu a prohlídka materiálu

8.00 hodin – zahájení aukce

POZOR ZMĚNA KONÁNÍ MÍSTA SOBOTNÍ SCHŮZKY!

V sobotu 15. září 2018 od 14.00 hod. se koná mimořádná členská schůze s přátelským posezením v restauraci U Švagerků ve Všehrdově ulici 194/6, asi 300 metrů vpravo od hlavního nádraží ČD, okolo pošty č. 2. Při této mimořádné schůzce si návštěvníci mohou prohlédnout materiál z aukce dražený následující den.

Aukce je pořádána podle platného Aukčního řádu ČNS. Dražba po telefonu není umožněna. Zúčastnit se mohou pouze členové ČNS, kteří se prokáží potvrzením o zaplacení členského příspěvku za rok 2018. Členové ČNS zodpovídají za svého případného hosta. Upozorňujeme, že vývoz předmětů do zahraničí podléhá zákonu č. 71/1994 Sb. a kupující si tuto záležitost obstarává sám.

Písemné limity přijímáme na adrese: ČNS, pobočka v Hradci Králové

Poštovní přihrádka 391

500 05 Hradec Králové 5

Limity zaslané poštou prosíme zaslat tak, aby nám byly doručeny do pátku 14. září 2018, limity po internetu na adresu: vaclavmikes@centrum.cz lze posílat do soboty 15. září 2018 do 15.00 hodin. Limity do korespondenční části aukce se přijímají ještě do 15.00 hodin dne 16. září 2018. Akceptovány budou pouze limity odpovídající Aukčnímu řádu ČNS, čitelné, podepsané, s úplnou adresou včetně PSČ a prohlášením o členství v ČNS s uvedením pobočky. Při podávání limitů je třeba dodržovat stanovené výše příhozů. Vydražené položky budou zaslány na dobírku. Expediční náklady na jeden limit 130,- Kč. Počet limitovaných položek není omezen.

Reklamace lze uplatnit pouze podle Aukčního řádu ČNS. Platby majitelům budou poukázány po uplynutí reklamační lhůty. Jarní 143. aukce je naplánována na 17. února 2019. U položek s dosaženou cenou 1000,- Kč a více není dodavateli srážen aukční poplatek.

Vyobrazené položky jsou v seznamu označeny hvězdičkou.

Vyobrazení a grafickou úpravu katalogu včetně obálky provedl Faris Awwad.

Aukční katalog sestavili: Jiří Šretr s kolektivem členů aukční komise. Královéhradecká pobočka ČNS zřídila internetové stránky na adrese http://cns-hk.cz a zde naleznete základní informace o činnosti pobočky spolu se současnými aktuálními zprávami, např. upoutávku na připravovanou aukci a následně docílené ceny z aukce. Současně byla zřízena emailová adresa cns-hk@seznam.cz pro zasílání dotazů, připomínek, nabídek materiálů do aukce apod.

Změna místa konání pravidelných sobotních schůzek 1. a 3. sobotu v měsíci. Vzhledem k ukončení činnosti provozovatele klubu Springfield k 31.8.2018 budou všechny dlaší schůzky počínaje od 1.9.2018 v restauraci U Švagerků ve Všehrdově ulici 194/6, asi 300 metrů vpravo od hlavního nádraží ČD.

 

Zlato a antické mince

Bohemika, Morava, Slezsko, městské ražby, rodové a církevní ražby, Československo

Rakousko, Uhry, Habsburské ražby do Karla VI.

Habsburské ražby od Marie Terezie do Františka Josefa I.

Evropské mince

Mimoevropské mince, literatura, archiválie, účelové známky, papírová platidla

Medaile, řády a vyznamenání, odznaky

Korespondenční aukce

 

Základní informace

Milan B. Autor článku: